Aladin

Our Services
AIMX (Asia India Middle East Express)
Busan / Shanghai / Ningbo / Yantian / Port Klang / Nhava Sheva / Mundra / Sohar / Ras Al-Khaimah / Jebel Ali / Hazira / Port Klang / Busan
GIX (Gulf-India Express)
Mundra / Nhava Sheva / Sohar / Sharjah / Dammam / Bahrain / Hamad / Mundra
GPX (Gulf-Pakistan Express)
Pakistan / Sohar / Hamad / Pakistan
HMX (Hakuna Matata Express)
Nhava Sheva / Mundra / Mombasa / Nhava Sheva
ITX (India-Turkey Express)
Nhava Sheva / Mundra / Istanbul / Nhava Sheva
RSX (Red Sea Express)
Nhava Sheva / Mundra / Sokhna / Jeddah / Jazan / Duqm / Sohar / Nhava Sheva
SIGX (Straits India Gulf Express)
Singapore / Port Klang / Nhava Sheva / Mundra / Karachi / Sohar / Jebel Ali / Dammam / Jebel Ali / Mundra / Nhava Sheva / Singapore
Close